Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα του χώρου δράσης τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αν μια εταιρεία αποσκοπεί σε μια υπεύθυνη, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να έχει σαφή στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.).

Στόχος μας

Στόχος είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, το κτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό. Για την ΟΛΥΜΠΟΣ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας όχι μόνο μπροστά αλλά και τριγύρω, προσπαθώντας να προσφέρει χαμόγελα, και κυρίως αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναμή της. Αυτό το χρέος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας.

Περιβάλλον

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στην ΟΛΥΜΠΟΣ γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών μας πόρων ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.  Η ΟΛΥΜΠΟΣ με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον προχώρησε σε μία καινοτόμα και μοναδική επένδυση, η οποία αφορά την παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια επεξεργασία λυμάτων.

Είναι η μοναδική στην Ευρώπη στο χώρο της γαλακτοκομίας και το ύψος της ανήλθε στα 10 εκ € συμπεριλαμβανομένης της καύσης της παραγόμενης λυματολάσπης. Στόχοι της επένδυσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Τα οφέλη από το έργο είναι:  

  • Μείωση έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα κατά 60%.
  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Μηδενισμός των οργανικών αποβλήτων.
  • Μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70% έναντι της επεξεργασίας με αερόβια τεχνολογία.

Με το έργο αυτό και την εγκατάσταση παραγωγής πράσινης ενέργειας αναδεικνύεται έμπρακτα η εταιρική ευθύνη της ΟΛΥΜΠΟΣ απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Ορθολογική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Φροντίζουμε ώστε όλο το νερό το οποίο επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο να μπορεί να επιστραφεί στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα στο οικοσύστημα, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργία. Όλα τα εργοστάσια διαθέτουν αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.