Η ΟΛΥΜΠΟΣ στοχεύει στο μηδενικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, καλλιεργώντας με σεβασμό
της σχέση της με τη φύση.