Βιοπαραγόμενες Συσκευασίες

H 1η Ελληνική εταιρεία που λανσάρει τη βιοπαραγόμενη συσκευασία.

Βιοπαραγόμενη συσκευασία PET είναι συσκευασία όπου μέρος της έχει παραχθεί από φυτικές ύλες (άρα ανανεώσιμες πηγές, όπως φυτική βιομάζα) και όχι από πετρέλαιο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μείωση αποτυπώματος άνθρακα
  • Σημαντική μείωση της ανάλωσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πετρέλαιο)
  • 100% ανακυκλώσιμη

Στην ΟΛΥΜΠΟΣ γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Έμπρακτα συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών μας πόρων ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.

Με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον προχωράμε σε επενδύσεις και καινοτομίες για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχίζουμε…

χυμός προτοκάλι ΟΛΥΜΠΟΣ