Αγαπητοί καταναλωτές της ΟΛΥΜΠΟΣ, μετά από δικά σας ερωτήματα και με στόχο την αποφυγή κάθε παρερμηνείας ή συσχετισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ΟΛΥΜΠΟΣ δεν έχει καμία σχέση με τη νέα διαφήμιση για τα Όλυμπος Super Spread. Η συγκεκριμένη διαφήμιση αφορά προϊόντα της εταιρείας Όλυμπος – Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε. Χαλβαδοποιία.

Ευχαριστούμε!