Φροντίζουμε ώστε όλο το νερό το οποίο επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο να μπορεί να επιστραφεί στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα στο οικοσύστημα, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργία. Όλα τα εργοστάσια διαθέτουν αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.