Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει εμπράκτως την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση των συσκευασιών, όντας μέλος του εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Ανακύκλωση Χαρτιού

Η Όλυμπος επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήματα, προσπαθώντας να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός εταιρίας, με στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται με σκοπό την ανακύκλωση.

Ανακύκλωση Μπαταριών

Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την ευαισθητοποίηση του Προσωπικού στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών, τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε όλα τα εργοστάσια.