Νέα συμπιέσιμη συσκευασία γάλακτος!

Μετά τις συσκευασίες από ανακυκλωμένο πλαστικό PET (r-PET) και τις Plant Based συσκευασίες ροφημάτων ΚΑΡΠΟΣ, η ΟΛΥΜΠΟΣ παρουσιάζει τα πρώτα γάλατα σε συμπιέσιμη φιάλη με μη αποσπώμενο καπάκι.

Δυο χρόνια πριν την εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι όλες οι φιάλες μπορούν να διατίθεται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια παραμένουν προσαρτημένα στους περιέκτες, η ΟΛΥΜΠΟΣ πρωτοπορεί και πάλι προσφέροντας στους καταναλωτές τη νέα συμπιέσιμη φιάλη γάλακτος με μη αποσπώμενο καπάκι.

Η νέα φιάλη διατηρεί το περιεχόμενο ακόμη πιο ασφαλές. Μετά την ανάλωση του γάλακτος ο όγκος του απορρίμματος μειώνεται στο 50%, ενώ το μη αποσπώμενο καπάκι ανακυκλώνεται μαζί με το σώμα της φιάλης.

Στη χρήση του το προϊόν γίνεται πιο εύχρηστο, καθώς το νέο καπάκι παραμένει συνεχώς πάνω στο μπουκάλι, χωρίς να αποσπάται και να λερώνει.

Η σημαντική αυτή περιβαλλοντική πρωτοβουλία της ΟΛΥΜΠΟΣ ξεκίνησε ήδη με το φρέσκο γάλα (Eπιλεγμένο & Bιολογικό), και σταδιακά θα συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες συσκευασίες.

Το ΜΟΝΟ γάλα με μη αποσπώμενο καπάκι.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος αποτελούν μια διαρκή προτεραιότητα για την ΟΛΥΜΠΟΣ.

* Η νέα φιάλη είναι διακριτή από τις ραβδώσεις που «τυλίγουν» το σώμα της, συμπιέζεται εύκολα, και συρρικνώνεται αμέσως.