ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ρυθμίζουμε την ένταση της εστίας στον χαμηλότερο βαθμό. Προσθέτουμε σε μικρές δόσεις το κρύο βούτυρο ανακατεύοντας συνεχόμενα περιμένοντας να ενσωματωθεί πλήρως πριν προσθέσουμε την επόμενη δόση. Προσθέτουμε όσο βούτυρο χρειάζεται ώστε να χυλώσουν τα υγρά στον επιθυμητό βαθμό σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας.