Νέες θέσεις εργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει για τα εργοστάσια του Ομίλου της: Πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης- για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics, πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • Ηλικία έως 30 ετών
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση


Η επιχείρηση προσφέρει:

  • Άριστο εργασιακό κλίμα
  • Συνεχής ανάπτυξη οργανωτικών δομών
  • Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης - καθοδήγησης του προσωπικού.

Αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα έως 06/09/2017 στο e-mail: hr@olympos.gr (Υπ' όψιν κας. Ιωάννας Μπλούνα)